Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №464 комбінованого типу Харківської міської ради"

 
Освітній процес

 

Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.
Зміст освітньої роботи в ЗДО має відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

 

 

Загальна мета роботи ЗДО №464
Розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку, з метою досягнення ступеня компетентності на час її випуску з дитячого садка, необхідного для нормального існування в довкіллі.
Пріоритетний напрямок роботи:
Художньо-естетичний
Єдина науково-методична тема, над якою працює педагогічний колектив:
"Розкриття особистісного творчого потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку"

 

 

  • У закладі дошкільної освіти рік починається 1 вересня та закінчюється 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня  у  закладі проводиться оздоровлювання дітей (оздоровчий період).

  • заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

  • У дитячому закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

  • освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років  "Дитина".

  • Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначена розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та специфіки групи і затверджується завідувачем.